Koronaviruskriisi ajaa taloyhtiöitä ahtaalle

Kriisistä selviytymisessä korostuu huolellisen talouden- ja kiinteistöpidon merkitys. Taloutta tulee suunnitella pidemmällä aikavälillä ja mahdollisiin kassavajeisiin pitää reagoida ajoissa.